top of page

Verwijzers

Informatie voor verwijzers 2024

Oeyenbos heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten, behalve CZ,  dus uw cliënt krijgt de behandeling vergoed (excl het eigen risico van 2024).

Om een patiënt naar Oeyenbos Psychologie te verwijzen is het belangrijk om de juiste informatie op de verwijsbrief te vermelden.

Op de website kunt u eventueel een format van een verwijsbrief downloaden en invullen

Uiteraard is het ook mogelijk zelf een verwijsbrief te maken. Wij maken u erop attent dat zorgverzekeraars hebben bepaald dat verwijsbrieven aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. De volgende informatie dient te worden aangegeven op de verwijsbrief:

 

• Vermoeden DSM-IV stoornis

• Verwijzing GBGGZ

• Gegevens (incl AGB code) verwijzer

• Patiëntgegevens

• Plaats en datum verwijzing

• Handtekening verwijzer

Home        Hulpvraag        Werkwijze         Tarieven         Over mij          Nieuws         Afspraak         Contact         Route

bottom of page