Verwijzers

Informatie voor verwijzers

 

Om een patiënt naar Oeyenbos Psychologie te verwijzen is het belangrijk om de juiste informatie op de verwijsbrief te vermelden.

U kunt eenvoudig patiënten naar ons verwijzen door gebruik te maken van Zorgdomein.

Daarnaast kunt u een format van een verwijsbrief  downloaden en invullen.

Uiteraard is het ook mogelijk zelf een verwijsbrief te maken. Wij maken u erop attent dat zorgverzekeraars hebben bepaald dat verwijsbrieven aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. De volgende informatie dient te worden aangegeven op de verwijsbrief:

 

• Vermoeden DSM-IV stoornis

• Verwijzing GBGGZ

• Gegevens (incl AGB code) verwijzer

• Patiëntgegevens

• Plaats en datum verwijzing

• Handtekening verwijzer

Home        Hulpvraag        Werkwijze         Tarieven         Over mij          Nieuws         Afspraak         Contact         Route