top of page

Tarieven

Tarieven en vergoedingen voor volwassenen (18+) 2024

 

Oeyenbos Psychologie heeft in 2024 contracten met vrijwel alle grote zorgverzekeraars, behalve CZ.

Generalistische Basis GGZ (eerstelijns psychologische zorg)

Zorgprestatiemodel

In de GGZ wordt sinds 1-1-2022 gewerkt met het Zorg Prestatie Model. Dat houdt onder andere in dat de factuur inzichtelijker is. Op de factuur staat de face-to-face sessie-, mail- of (beeld)bel-tijd en te tijd besteed aan Multi Disciplinair Overleg (MDO). De rondom tijd zoals administratietijd staat niet meer op op de factuur. De duur van een consult bepaalt het tarief. Oeyenbos Psychologie werkt via ‘planning is realisatie’ wat inhoudt dat de ingeplande behandeltijd wordt gefactureerd, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter (maximaal 15 minuten) duurde. Als de duur meer dan 15 minuten van de ingeplande tijd afwijkt, wordt op de factuur de duur van het consult aangepast. 

Let op: basis-ggz zorg valt onder de basisverzekering, maar wordt eerst verrekend met uw eigen risico, welke in 2023 en 2024 is gesteld op 385 euro.

De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna wordt een behandelplan opgesteld op basis waarvan het zorgtraject kan worden bepaald. Soms duurt een behandeling heel kort en soms langer. We kijken samen naar wat nodig is en wat u zelf wilt. 

 

Eigen risico

De behandelingen binnen de GBGGZ  vallen onder het eigen risico. Uw vrijwillig eigen risico kan hoger zijn indien u daartoe besloten heeft met uw verzekeraar.
Dit bedrag is eenmalig voor alle zorg die onder de basisverzekering (m.u.v. huisarts en kraamzorg) valt. Indien u deze kosten reeds heeft gemaakt bij een andere zorgverlener hoeft u deze niet opnieuw te betalen voor de psychologische hulp. Sinds 2014 is er geen eigen bijdrage meer.

 

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Vallen je klachten onder aanpassingsproblemen, relatieproblemen of werkgerelateerde problemen (burn out) dan wordt dat onverzekerde zorg (OVP) genoemd. Deze zorg wordt zoals de naam al doet vermoeden, niet vergoed door de zorgverzekeraars. U zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Uiteraard is het ook dan mogelijk om hulp te krijgen. Betaling van deze zorg loopt per sessie. De tarieven zijn per sessie van een uur € 125.

 

Relatietherapie

Deze therapie wordt meestal niet vergoed door uw verzekeraar. Een uitzondering hierop is als de huisarts voor één van de twee partners een verwijsbrief schrijft voor behandeling van een erkende DSM-V diagnose in de  GGZ. Er geldt dan een maximum van 15 sessies. Voor zelfbetalers is het tarief € 145,- voor een sessie van 60 minuten. Voor een extra lang consult van 90 min is het tarief € 200,-

Annuleren/ no show

u kunt uw afspraak kosteloos 24 uur van te voren annuleren door een mailtje, sms of een voicemail bericht in spreken. Afspraken die later later dan 24 uur van te voren worden afgezegd worden voor de helft in rekening gebracht. 

 

Particulier

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding en/of u wenst de gesprekken zelf te betalen is dit mogelijk. Hierbij geldt een tarief van € 125- per sessie 


 

 

 

 

 

 

 

Home        Hulpvraag         Behandelingen        Werkwijze         Over mij          Nieuws         Afspraak         Contact         Route

bottom of page