top of page

Kwaliteit

Kwaliteitstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve geneeskundige GGZ binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. dat op afspraak in te zien is op onze praktijk.  Meer algemene informatie over het kwaliteitsstatuut treft u aan op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Kwaliteit 

De praktijk is aangesloten bij de volgende Beroepsverenigingen:

 

- Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen &     

   Psychotherapeuten (LVVP)

- Vereniging EMDR Nederland (VEN)

- Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologen (NVGZP)

- Vereniging voor Relatietherapie (EFT)

Door de BIG-registratie valt de praktijk onder het medisch tuchtrecht, en door de registratie als EMDR therapeut wordt de kwaliteit tevens gewaarborgd, evenals de registratie van EFT therapeut en door mijn lidmaatschap van Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). 

De NVGzP is de vereniging voor psychologen die wettelijk erkend zijn als gezondheidszorgpsycholoog. Dit betekent dat ik voldoe aan wettelijk vastgelegde opleidingseisen en onder het wettelijk tuchtrecht val. Daarnaast ben ik aangesloten bij een klachtenregeling. Zo weet u zich verzekerd van kwalitatief goede en verantwoorde zorg!

Dossier en geheimhouding
Het is verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier inzien en eventueel fotokopieën maken. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Ten slotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. Uw dossier wordt zorgvuldig bewaard, tot twintig jaar nadat de therapie is afgesloten. Alle informatie is en wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Uw behandelaar mag geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Wel mag de behandelaar andere vakgenoten raadplegen, zonder uw toestemming. De gegevens worden dan geanonimiseerd.

Klachtenregeling
Ik werk uiterst zorgvuldig, toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Ik verzoek u dan contact op te nemen met mij en dit bespreekbaar te maken. Mocht het niet lukken de problemen samen op te lossen, dan kunt u een klacht indienen en zult u worden uitgenodigd voor ee
n gesprek met mij samen met een collega van een psychologenpraktijk. Indien de klacht zo ernstig is, dan heeft u de mogelijkheid de beroepsvereniging LVVP te benaderen voor een formele klachtenprocedure. 

Klachtencommissie LVVP

Postbus 13086 3507LB Utrecht

LVVP@klachtencompany.nl 088-2341606

Link naar website:

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar

Home        Hulpvraag         Behandelingen        Werkwijze         Over mij          Nieuws         Afspraak         Contact         Route

bottom of page