top of page

Werkwijze

Aanmelding:

Je kan je via deze website direct aanmelden. Daarna word je binnen twee werkdagen gebeld voor een afspraak voor het intakegesprek.

Een verwijzing van je huisarts is niet noodzakelijk. Indien je in aanmerking wilt komen voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar, is een verwijsbrief echter wel nodig. We hebben met vrijwel alle verzekeraars een contract.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bekijken we samen waarom je hulp zoekt.

Je klachten en de doelen voor de behandeling worden in kaart gebracht. Samen wordt het behandelplan opgesteld en worden er vervolgafspraken voor de behandeling ingepland.

Behandeling
Door middel van individuele therapie wordt gewerkt aan jouw hulpvraag. De therapie richt zich op het oplossen van huidige problemen en verandering van gedachten en gedrag. Ook worden er tijdens de behandeling nieuwe vaardigheden aangeleerd. Op die manier zal je weer op een positieve wijze naar de toekomst kijken. Naast gesprekken wordt er soms gewerkt door middel van oefeningen en huiswerkopdrachten. Alleen als dat wilt natuurlijk.

Afspraken
Afspraken kunnen worden ingepland op mat/m vrij tot van  8:30 tot 14.00 en soms in de avonduren. 

Duur en frequentie

De duur van de gesprekken is drie kwartier tot een uur. Gewoonlijk vinden de gesprekken in het begin wekelijks plaats. Later kan dit ook veranderen naar een lagere frequentie, afhankelijk van je klachten en persoonlijke behoefte.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve geneeskundige GGZ binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut dat op afspraak in te zien is op onze praktijk.  Meer algemene informatie over het kwaliteitsstatuut treft u aan op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Crisis

Indien er sprake is van een crisissituatie kunt u  tijdens kantooruren contact opnemen. U wordt dan zo snel mogelijk terug gebeld.

Buiten kantoortijd kunt u zich richten tot de crisisdienst/ dienstdoende huisartsen van de huisartsenpost

Home        Hulpvraag         Behandelingen        Tarieven         Over mij          Nieuws         Afspraak         Contact         Route

bottom of page